Služby vinařům

Vzhledem k rozsáhlým technickým i technologickým možnostem, které má ZD Němčičky k dispozici, pomáhá podnik svým kolegům, kteří nemají dostatečné zázemí pro komplexní obsluhu výroby vína.

Nabízeny jsou především tyto služby:

  • mechanizovaná výsadba vinic
  • obdělávání orné a viniční půdy
  • chemická ochrana rostlin
  • prodej hroznů
  • autodoprava

Ceny všech služeb je možné získat na

+420 724 930 883
agronom@zdnemcicky.cz